B ENERGY s.r.o. http://www.benergy.cz Tue, 18 Oct 2022 00:18:30 +0200 FeedCreator 1.7.2 Technologie na výrobu paliv z ostatních odpadů http://www.benergy.cz/novinky/technoligie-na-vyrobu-paliv-z-ostatnich-odpadu <p>Společnost B&nbsp;ENERGY s.r.o. je nositelem projektu s&nbsp;názvem <strong>"<em>Technologie na výrobu paliv z&nbsp;ostatních odpadů</em>"</strong>, který je spolufinancován Evropskou unií -&nbsp;Fondem soudržnosti v&nbsp;rámci Operačního programu Životního prostředí.</p> <p><em>Předmětem projektu bylo rozšíření současné podnikatelské činnosti o&nbsp;výrobu paliv z&nbsp;ostatních odpadů. Realizací projektu došlo k&nbsp;pořízení štěpkovací technologie, která slouží ke zpracování dřevního odpadu, zejména pak dřeva horších kategorií.</em></p> <p><br /> <img class="imageCenter" src="/editor/filestore/Image/text_708_x_500.jpg" alt="" /></p> Wed, 17 Feb 2021 23:00:00 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/technoligie-na-vyrobu-paliv-z-ostatnich-odpadu Kotlíková dotace http://www.benergy.cz/novinky/kotlikova-dotace- <p>Možná již na podzim letošního roku či začátkem roku příštího by měla být opět vyhlášena tzv. <strong>Kotlíková dotace</strong>.</p> <p>Nevíte si rady s&nbsp;jejím zpracováním, obraťte se na nás, nabízíme:</p> <ul> <li>pomoc se zpracováním žádosti o&nbsp;dotaci, včetně odeslání na krajský úřad</li> <li>zprostředkování energetického specialisty, jehož posudek a&nbsp;podpis musí být se žádostí přiložen</li> <li>pomoc při zpracování dokumentace k&nbsp;proplacení žádosti o&nbsp;dotaci</li> <li>možnost pořízení kotlu zn. <strong><a href="http://www.benergy.cz/kotle-hargassner" >HARGASSNER</a> </strong>přímo u&nbsp;nás</li> </ul> <p>Zajímá Vás bližší cenová nabídka našich služeb, kontaktujte nás telefonicky na čísle: +420 602 166 967 nebo použijte přiložený formulář.</p> <p><br /> &nbsp;</p> Mon, 11 Jul 2016 10:14:12 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/kotlikova-dotace- Zpracujeme Vaši dřevní hmotu http://www.benergy.cz/novinky/zpracujeme-vas-drevni-odpad <p>Ať žijete ve vesnici či ve městě, přijedeme k&nbsp;Vám domů a&nbsp;zpracujeme Váši&nbsp;<strong>dřevní hmotu.</strong> Naše technika <strong>seštěpkuje </strong>malé větvičky i&nbsp;stromy do velikosti průměru kmene 33 cm na štěpku velikosti do 5&nbsp;cm vhodnou na topení nebo rozhrnutí jako mulč.</p> <p>Materiál ke <a class="new_window" title="Štěka do kotle" href="http://www.benergy.cz/stepkovani" rel="null" >štěpkování </a>od Vás odkoupíme a&nbsp;zabezpečíme jeho odvoz. Kontaktujte nás na telefonním čísle <strong>602 166 967</strong>, popište, kolik dřevního materiálu ke štěpkování máte, zda je v&nbsp;dostupném terénu a&nbsp;my zajistíme vše ostatní.</p> Mon, 09 Mar 2015 11:38:12 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/zpracujeme-vas-drevni-odpad Šťastné a veselé Vánoce a úspěšný Nový rok 2015! http://www.benergy.cz/novinky/stastne-a-vesele-vanoce-a-uspesny-novy-rok-2015 <p>Vážení obchodní partneři a&nbsp;milí přátelé,<br /> přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků v&nbsp;kruhu Vašich blízkých a&nbsp;do Nového roku hodně štěstí, lásky a&nbsp;spokojenosti.</p> <p>Kolektiv společnosti B&nbsp;Energy</p> Tue, 23 Dec 2014 13:59:14 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/stastne-a-vesele-vanoce-a-uspesny-novy-rok-2015 Investice do kotle na spalování štěpky http://www.benergy.cz/novinky/investice-do-kotle-na-spalovani-stepky <p>Pořízení <strong>kotle na spalování štěpky</strong> od rakouské společnosti <a class="external_new_window" title="Kotle Hargassner" href="http://www.benergy.cz/kotle-hargassner" rel="null" ><strong>Hargassner</strong></a>, nám umožňuje využívat vlastní produkty výroby- štěpku a&nbsp;přitom efektivně zabezpečit teplotu ve skladovacích kójích s&nbsp;pilinami.</p> <p>Celková investice v&nbsp;hodnotě cca 1.250.000,- Kč se nám díky <strong>úspornému a&nbsp;efektivnímu vytápění</strong> vrátí v&nbsp;průběhu následujících dvou let. Účinnost kotle je přes 93% při plném i&nbsp;částečném výkonu. Plně automatická regulace výkonu s&nbsp;plně automatickým provozem minimalizuje potřebu lidského zásahu do procesu. Aktuální stav, či případnou poruchu avizuje zařízení okamžitě samo prostřednictvím SMS na mobil správce budovy. Důležitým bonusem pro nás jsou také minimální hodnoty emisí při zachování maximálního stupně účinnosti, komfortu a&nbsp;dlouhé životnosti.</p> <blockquote> <p>Pokud byste také rádi optimalizovali vytápění Vašeho provozu a&nbsp;zajímali by Vás vytápěcí systémy od společnosti Hargassner, kontaktujte nás na tel. č.: <strong>+420 601 320 916</strong>, po domluvení schůzky je možné vidět <strong>kotel na štěpku</strong> v&nbsp;provozu, sklad i&nbsp;celý vytápěcí systém.</p> </blockquote> Thu, 11 Dec 2014 11:31:12 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/investice-do-kotle-na-spalovani-stepky Tento projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova ČR http://www.benergy.cz/novinky/tento-projekt-je-spolufinancovan-v-ramci-programu-rozvoje-venkova-cr <p>Společnost B-energy s.r.o. je nositelem projektu s&nbsp;názvem <strong>"Provoz společnosti B&nbsp;ENERGY: zpracování a&nbsp;využití biomasy"</strong>, který je spolufinancován EU z&nbsp;Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.</p> <p>Jeho součástí byl nákup technologie na zpracování a&nbsp;využití zůstatkové biomasy z&nbsp;lesní nebo dřevařské výroby pro energetické a&nbsp;jiné účely. Pořízení stroje a&nbsp;zařízení pro dopravu materiálu v&nbsp;areálu provozovny a&nbsp;rekonstrukce/modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů.</p> <p><br /> <img src="/editor/filestore/Image/deska%20b%20energy_424_x_600.jpg" alt="" /></p> <p>Více informací naleznete na stránkách<strong><a class="new_window" title="Program rozvoje venkova" href="http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm" rel="null" > Zemědělství a&nbsp;rozvoj venkova</a></strong>.</p> Wed, 03 Dec 2014 14:27:15 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/tento-projekt-je-spolufinancovan-v-ramci-programu-rozvoje-venkova-cr Spuštění provozu technologické linky na sušení Biomasy http://www.benergy.cz/novinky/spusteni-provozu-technologicke-linky-na-suseni-biomasy <p>Chladného listopadového dne 25. 11. 2015 byla slavnostně spuštěna<strong> linka na drcení a&nbsp;sušení dřevní hmoty pro výrobu pilin</strong>. Technologická linka skládající se z&nbsp;drtiče dřevní hmoty, sušičky pilin a&nbsp;sila umožňuje<strong> 100% zpracování odpadové dřevní hmoty</strong> a&nbsp;její přípravu na další využití. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z&nbsp;Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a&nbsp;celková investice činila zhruba 10 milionů Kč.</p> <p>D<strong>řevní hmotu</strong>, která zbývá po těžbě, či v&nbsp;dřevozpracujícím průmyslu, nelze nijak využít a&nbsp;je vlastně odpadem. Z&nbsp;tenké kulatiny, ze které se nevyplatí vyrábět <strong>štípané dřevo</strong>, klestí, větví a&nbsp;z&nbsp;různých těžebních zbytků, lze pomocí štěpkovače nadrtit <strong>štěpku. </strong>Takto zpracovaná <a class="external_new_window" title="Dřevní štěpka" href="http://www.benergy.cz/prodej-stepky" rel="null" ><strong>Štěpka </strong></a>je kvalitní plnohodnotné palivo, které můžete lehce přepravovat i&nbsp;skladovat. Je možné ji dále využít jako mulč či do kompostu.</p> <p>Pro ještě drobnější dřevní odpad disponujeme drtičkou, která produkuje jemné piliny. Tyto postupují dále do <a class="external_new_window" title="Sušička pilin" href="http://www.benergy.cz/suseni-pilin" rel="null" >bubnové tříplášťové sušárny</a>, kde se sníží jejich vlhkost až na <strong>5%</strong>. Po vysušení, které trvá přibližně 1&nbsp;hodinu při objemu 200 kg, jsou piliny uskladněny v&nbsp;silu.</p> <p>Z&nbsp;<strong>pilin </strong>s&nbsp;takto nízkou vlhkostí je možné dále vyrábět<strong> dřevěné brikety</strong> nebo <strong>pelety </strong>vysoké kvality a&nbsp;výhřevnosti. Při vysokém tlaku vzniká bez jakýchkoliv přídatných látek vysoká soudržnost, které by bez vysušení vstupního materiálu nebyla možná.</p> <blockquote> <p>Součástí ohleduplnosti člověka k&nbsp;přírodě je i&nbsp;úspora spotřebovávaných surovin a&nbsp;jejich využití na 100%. Optimalizace všech výrobních procesů zamezuje jakémukoliv plýtvání a&nbsp;pomáhá nám naplňovat myšlenku aktivní spoluúčasti na výrobě tepelné a&nbsp;elektrické energie z&nbsp;obnovitelných zdrojů.</p> </blockquote> <p>Váš veškerý dřevní odpad odkoupíme a&nbsp;dle těchto postupů zpracujeme. Pro více informací navštivte naši stránku <a class="external_new_window" title="Výkup dřeva" href="http://www.benergy.cz/vykup-drevniho-odpadu" rel="null" >Výkup dřevního odpadu</a> anebo nás kontaktujte na tel. č.:<strong>+420 601 320 916</strong>.</p> Wed, 26 Nov 2014 14:27:15 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/spusteni-provozu-technologicke-linky-na-suseni-biomasy Nové www stránky o výrobě a prodeji dřevní štěpky http://www.benergy.cz/novinky/nove-www-stranky-o-vyrobe-a-prodeji-drevni-stepky <p>Poptávka po <strong>biomase </strong>a&nbsp;ekologickém způsobu vytápění budov se těší narůstající oblibě. Přizpůsobení vytápěcích soustav nejdostupnějším a&nbsp;obnovitelným zdrojům tepla začíná být pro firmy i&nbsp;domácnosti v&nbsp;těchto klimatických podmínkách prioritou. Pro naše zákazníky zpracováváme materiál&nbsp;<strong>z&nbsp;dřevné hmoty listnatých i&nbsp;jehličnatých stromů</strong>, <strong>odpad z&nbsp;pil i&nbsp;truhláren.</strong> K&nbsp;jejich zpracování používáme nejnovější technologie. Seštěpkovaná hmota má délku 5&nbsp;cm a&nbsp;je vhodná do kotlů na spalování štěpky.</p> <p>Dalším přínosem<strong> štěpkování dřevěného odpadu</strong> je jeho ekologická likvidace a&nbsp;možnost navrácení do přirozeného koloběhu jako přídavek do kompostů, rozhrnutí pod stromy jako hnojivo anebo zkrášlení okrasných ploch jako mulč.</p> <p>V&nbsp;nabídce naleznete také kotle na biopaliva od rakouské společnosti <strong>HARGASSNER</strong>. Zastupujeme výrobce špičkových kotlů na <strong>dřevo, štěpku, pelety</strong> s&nbsp;účinností více než 91%.</p> <p>Vyplníte-li poptávkový formulář, Vše ostatní už zařídíme my. To vše za vynikající ceny.</p> Wed, 12 Nov 2014 07:00:08 +0200 http://www.benergy.cz/novinky/nove-www-stranky-o-vyrobe-a-prodeji-drevni-stepky